прахосмукачка

Когато избирате прахосмукачка обикновени обръщате внимание повече на дизайна, на характеристиките и функции. Тогава на заден план сякаш остава това, че всеки дом е специфичен като настилка и като подреждане на стаите, следователно за него са приложими различни почистващи методи. Затова в този текст ще разгледаме каква е взаимната връзка между помещенията в дома и прахосмукачката, която ще е най-подходяща конкретно за тях.

 Големината на помещенията е от особено значение при избора на прахосмукачка. Например изправените модели имат широки глави, които покриват широк периметър. Техните дълги дръжки и мощна всмукателна функция предразполагат ползване в по-големи жилища.

Цилиндричните прахосмукачки са по-компактни и по-лесни за маневриране. Това ги прави подходящи за по-малки домове, където дистанцията, която ще се налага да покривате е по-малка. Особено полезни са при почистване на стълбища, мебелировка, тесни пространства.

Акумулаторните прахосмукачки от друга страна имат ограничение във времето и не са подходящи за дълготрайно почистване. Затова можете да ги използвате на места, които са по-малки и почиствате по-рядко. Тоест базирате се изцяло на предназначението и възможностите им. Същото важи и за прахосмукачките роботи. Те са за по-малки, но и безпрепятствени подове.

Когато избирате прахосмукачка трябва да направите анализ и на вида настилки, които имате вкъщи. Изправените модели са много ефективни при почистването на килими и мокети. Моп прахосмукачките са по-добри за твърди настилки. Когато имате различни по вид настилки в дома, можете да търсите по-специализирани прахосмукачки с модифициращи функции, което ще позволи преминаването от стая в стая без да спирате.

В този смисъл, заради разнообразните настилки в съвременните домове е добре да се търсят функционални прахосмукачки, които се справят еднакво добре върху килими и върху твърди настилки. Добре е да имат кабел дълъг поне 10 метра, за да може да достигате повече места, без да се налага се местите. Когато обаче даден модел е подходящ за спецификата на вашия дом, тогава изборът става от само себе си.

Източникvladives.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>