За да има нормални условия за живот в кооперацията е нужно да се поддържа в добро състояние общата собственост. На всички е известно, че това е не само отговорност, но и много грижи по поддръжка и опазване на вход, щщрангове, покрив. Изборът на домоуправител има за цел да се осигури човек, който да поеме отговорността за всичко това.

Преди всичко всеки от собствениците желае да ползва асансьора без проблеми, входа да е чист и светъл, да се спазва правилника за вътрешния ред. Това е задължение на домоуправителя, който за да се справи трябва да отдели много време. Липсата на свободно време, което да се ползва за общото благо често е причина да не може да се избере управител на входа или кооперацията.

Както на всички е ясно, наред с това трябва да се плащат всички общи сметки за ток, вода, асансьор, чистач. Да се води домовата книга, всички приходни и разходни документи. Възникналите междусъседски разправии се разрешават обикновено след намесата на домоуправителя. Понякога това е трудна задача за този човек, тък като той живее с тези хора и му е трудно да реши правилно изхода от ситуацията.

Отговорността е голяма, задачите много, а времето е ограничено. Всичко това стана причина за поява на услугата професионално управление на общата собственост. Професионалният домоуправител лесно се справя с всички проблеми, няма проблем с прилагането на закона за етажната собственост, а разрешаването на междусъседските проблеми става бързо и справедливо.

За да се реши въпроса за ползване на платено професионално управление на етажната собственост е необходимо решение на общото събрание на собствениците, защото всеки собственик трябва да внася редовно нужната такса на месец.

Много често се налага да се правят ремонти на определени общи части. Особено актуално това е за старите кооперации, в които в продължение на няколко десетилетия нищо не е правено. Крайно наложащо е да се сменят щранговете, да се ремонтира покрива, а входа има нужда от нова дограма. С всичко това трябва да се заеме домоуправителят, да отдели нужното време и да се постарае да решава текущите въпроси в кооперацията.

При невъзможност да си изберете подходяща личност, просто решете и ползвайте професионално управление на входа си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>