Малките деца са особено чувствителни на влиянието на негативната енергия и за това е желателно да се кръстят още преди да навършат година. Като малки те по-лесно понасят контакта с непознати хора и самият ритуал няма да ги стресира. Освен това вярата и духовността трябва да се възпитават от най-ранна детска възраст.

В последно време много родители се замислят да позволят на детето си само да направи своя избор. В този случай е добре да се направи аналог с навиците, които се изграждат в новороденото. Никой не пита детето иска ли това, онова, всеки разбира, че трябва да се прави всичко, за да се защити от сериозни заболявания. Така е и с кръщенето.

За тайнството кръщене трябва да се подготвят както родителите, така и кръстниците, защото именно на тях предстои да помагат на новия православен християнин да намери пътя към църквата и да укрепи вярата си в нея. Изборът на кръстници е голяма отговорност, защото те дават обет за детето пред Всевишния и поемат своята отговорност за преобщаването му към православната вяра.

Кръстникът трябва да бъде избран измежду приятели или роднини, за да се запази връзката с годините. Човекът трябва да е свързан със семейството, защото след кръщенето да взема активно участие в живота и възпитанието на кръщелника си. Трябва да е добър християнин, за да помогне на родителите да запознаят детето си с основите на християнството, с таинствата, изповедите и причастията. Да му обяснят смисъла на богосложенията, да го научат да се моли и да се придържа към църковния устав.

При избора на име е добре родителите да се съобразят със светците. Необходимо е да се помни, че светците са пример за живота. Като се избере някой от тях, ние едновременно ги молим за застъпничество и закрила, а така също подтикваме християнина да следва пътя на своя светец, да поддръжава на великия човек.

Не трябва да се забравя, че кръщенето е нужно не за да защитава от магии, а да се наследи пътя към Царството Божие. За това трябва да се подхожда с внимание и отговорност към избора на име, на кръстник, за да расте новокръстеното в обич и вяра в Бог.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>