Интернет е пространството, което ти дава информация за всякаква нужда. Така е и с наемането на складови помещения и офиси. Предложенията в онлайн пространството са много и разнообразни. За да откриете вашите складове под наем е необходимо да си уточните точните показатели, към които имате претенции.

Изискванията на клиентите към складовете са съобразени с вида на стоките, продукцията или суровините, които ще се съхраняват. Това определя преди всичко необходимостта от склад с възможност за регулиране на температурата и влажността на въздуха. Необходимо е и да се направи оглед на складовото оборудване, за да има подходящи условия за нареждане на стоките, което да става по възможност с техника.

Това е поредния фактор, от който зависи избора на складови помещения. Последните трябва да осигуряват възможност за работа на техниката за товарене и разтоварване на стоките. Това изискване е свързано с големината на площта, височината на таваните, както и сигурността на пода. Всичко това трябва да насочи наемателя при оглед на складовете под наем да обърне внимание на вътрешното състояние – стените да са здрави, без пукнати, подът да е достатъчно издръжлив за техниката, таваните да са високи, а вратите – широки и високи.

За добрата работа на фирмата, наела складове, е важна и изградената инфраструктура, както и наличните транспортни връзки. Наличието на магистрала, железопътен транспорт, пристанище са все фактори, които подобряват категорията на складовете под наем. Складовете с добра пътна инфраструктура са привлекателен център и за клиенти, които ползват складовите помещения само за претоварване и преразпределение на стоки.

За самите складове е от значение тяхната безопасност, добро осветление и условия за нормална работа на екипа, осигурена противопожарна защита, сигурна охрана. Необходими са телефонни връзки, интернет доставчик, както и голяма площ около склада. Добре уреденият паркинг и голямата свободна площ осигуряват лесните маневри на големите транспортни средства.

При наемане на складове под наем е от значение цената и преди всичко какво включва тя. Това налага при договаряне на наема да се изяснят всички възможни положения, така че да не се наложи да правите ремонт за своя сметка без това да е включено в цената на наема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>