Много хора смятат, че техния домоуправител на входа няма кой знае какви права. Това обаче не е вярно. Имайте предвид, че този човек може да решава проблеми, възникнали на етажната собственост от вида на шумни съседи, скандали между съкооператори, замърсяване на входа и други подобни. Той може да ви представлява и в съда, ако има такава нужда.

Всеки един домоуправител, трябва да познава ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост). В него са упоменатите точните права и задължения, към които управителят трябва да се придържа. Разбира се, когато има нарушения, то той може да състави протокол, който да предостави на властите. Последните са органа, който ще наложи санкции на провинилите се лица.

Ако домоуправителят не върши горе споменатата работа, би трябвало да потърсите друго решение. Единият вариант е да се свика ОС (Общо събрание), където да се вземе решение за смяната му с друг ваш съсед. При положение, че няма адекватна кандидатура, можете да потърсите услугите на професионално управление на общата собственост, от което ще имате истинско решение на вашите проблеми.

В никакъв случай не бива да търпите небрежно отношение от страна на управителя на входа. Все пак това е човекът, към когото ще се наложи да се обръщате по една или друга причина. Домоуправителят има задължението да ви укаже помощ и да бъде безпристрастен при споровете. Най-важното е той да участва активно във всички инициативи, свързани с входа ви.

Вземете предвид написаното в тази статия, тъй като то ще ви помогне да прецените, дали имате лош или добър управител на вашия вход. За тези, които не получават нужната подкрепа е желателно да коментират поведението на управителя с останалите съседи. При тези случаи се взима единодушно решение за смяна на управлението. Това е възможност, към която може да прибегнете.

В обобщение
Имайте предвид, че тук споменахме само малка част от правата, които домоуправителят има. Този пост притежава още по-голямо влияние, което се отнася до свиквания на събрания, предупреждения, водене на домова книга, вписване на квартиранти и какво ли още не. Съветваме ви да следите за прецизната работа на избрания от вас управител, за да живеете спокойно и комфортно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>