За нормални условия в дома е от значение работата на различните системи – водоснабдяване, канализация и отопление. Отговорността за тях в жилищните сгради е на щранговете. Състоянието на хоризонталните и вертикални тръби определя и качеството на работата им. На всички е известно кога са поставени старите метални щрангове и какво им е сегашното състояние. Корозията е влошила вътрешната повърхност, което е свързано с натрупване на ръжда и отпадъци, а външно се появяват все по-често пукнатини, които са опасни за поява на течове.

За да се предотвратят по-големи аварии е необходимо да се вложат пари за смяна на щранговете. Основното изискване за целта е всички собственици в кооперацията да вземат решение за подмяна на старите метални тръби с нови. Решението е нужно, защото щранговете са обща собственост и всяка услуга се заплаща от всички. За да бъде качествена смяната на вертикални и хоризонтални тръби е препоръчително работата да се свърши от професионална бригада, защото всичко е свързано с много отговорни дейности.

Премахването на старите тръби е тежка работа, изискваща опитни майстори. Поставянето на новите полипропиленови тръби трябва да се направи по правилната технология, за да не се създават проблеми при ползването им. На всеки нов щранг ще се постави спирателен кран, който да улеснява ползването му. Смяната на щрангове е инвестиция, която ви осигурява комфорт в жилището. С новите тръби се осигурява чиста вода с нужното налягане, няма опасност да наводните своя апартамент или на съседите, канализацията равномерно отвежда отпадните води.

Препоръчително е да се направи смяна на щранговете за целия вход и на всяка система. Обикновено аварии се получават в междуетажните пространства и с последователността на работата по етажите ще се отстрани тази опасност, както и ще се спазят всички особености за всяка от системите. Работата по смяната на щрангове ще се свърши в рамките на един работен ден и така вие ще нямате вода само този ден. Професионалистите си знаят работата, имат нужните инструменти и това им позволява да се справят бързо и качествено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>