Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

В края на месец август 2014г. ще станат ясни първите схеми, по които ще може да стартира процеса по кандидатстване за различните видове европейски програми за период 2014-2020г.

Парите, които са отпуснати на България за програмния период 2014-2020г. са на стойност 15 млрд. евро като те са разпределени по оперативните европейски програми, програмата за развитие на селските райони и земеделските субсидии.

Очаквания за периода 2014-2020г.

Забавяния по финансирането – България не успя да стартира усвояването още от 1 януари 2014г., а най-вероятно това ще се случи към края на август, началото на септември 2014г. Пречките, които спират по-ранен процес на развитие са свързани с оформяне на документацията от страна на Брюксел и готовността на българската администрация да отговори на предварителните условия по споразумението;

Поява на нови бенефициенти – очаква се включването на Главна дирекция „Въздухоплавателна администрация” като бенефициент по новите проекти в програмния период. Включване от ВиК ще има, поради налагането на строги мерки по европейските програми за екология;

Намаляване на бюрокрацията – бюрокрацията с новата европейска програма за развитие на човешките ресурси ще намалее драстично. Ще отпаднат и междинните звена, като управлението ще стане единствено от министерството. Един от основните приоритети на програмата е увеличение на работните места за младите и допълнителни субсидии по различните финансови пера спрямо сектор „Заетост”;

Фокусиране към малкия и среден бизнес у нас – една от най-важните европейски програми е свързана с конкурентоспособност. Въведена е нова програма, която се нарича „Иновации и конкурентоспособност”. Тя ще бъде въведена в бизнес и ще има за цел да развие технологичния потенциал на фирмите;

Допълнителна помощ за земеделието – по това перо ще се отпускато допълнителни субсидии, които са съобразени с развитието на земеделието в районите с резки промени в климатичните условия. Програмата има за основен приоритет развитието на земеделието по отношение на биоземеделие и закупуване на нова техника.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>