Предимствата на пелети като горивен материал ги правят предпочитаното гориво. В търговската мрежа има достатъчни количества, които задоволяват потребностите на клиентите. Основното предимство на гранулите за отопление е техния естествен произход – за тяхното производство се използват основно отпадъци от дървообработващата индустрия. Те са възобновяем енергиен източник и не замърсяват околната среда.

Използването им като гориво позволява да се автоматизира процеса на горене, докато това при използването на дърва е невъзможно. Те са евтино гориво в сравнение с останалите въглища,електричество и дизелово. Отоплението с газ е по-евтино, но няма газификация навсякъде и това ограничава ползването му.

При горене не се отделя пепел – обикновено пелетния котел се чисти на месец. Зареждането също е през голям период от време – при намаляване на пелетите в бункера той се допълва. При изгарянето на пресованите дървесни гранули се отделя три пъти повече топлина в сравнение с изгорените дърва, а пепелта е много по-малко от тази на дървата. Тази пепел може да се използва за торене на различни растения.

Практични са за ползване, защото са пакетирани в малки и големи опаковки, което позволява да се удовлетворят нуждите на всеки клиент. За складирането им е необходимо малко място, което също има значение да бъдат предпочитани.

В производството на пелети се използва съвременна технологии и това дава отражение на цената им – те са достъпни за широките потребители. Наред с подобрените технологии на производство се подобрява и ефективността на пелетните котли. Те така да се каже се развиват и интелектуално – въвежда се автоматично запалване, поддържат зададената температура както и други автоматизирани действия са характерни за тях. Самопочистването позволява човекът да не се бърка в работата на котела месец. Това са напълно автоматизирани системи, които освобождават собственика от задължението му на огняр.

Като недостатък на котлите може да се посочи само високата им цена, но използването на пелети за няколко години компенсира направените разходи за тяхното закупуване. Посочените предимства определят и все по-широкото приложение на пелетите за отопление както в частните домове, така и в предприятия и офиси.

За да осигурите уют в своя дом е достатъчно да се ориентирате към предложенията на различни производители на гранули за отопление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>