Старите метални тръби, използвани за тръбопроводи в големите жилищни сгради са изпълнели отдавна своето предназначение. Започват проблемите поради корозията. Питейната вода променя цвят и вкус, канализацията все по-често се запушва. За да се отстранят тези и всякакви други неприятни ситуации е наложителна смяната на щрангове.

Направеният частичен ремонт не може да реши проблема. Многото неприятности могат да се отстранят само с подмяна на стария тръбопровод с нови полипропиленови тръби. Вида на новите ръби се избира в зависимост от тяхното предназначение – водопровод, канализация, отопление. Тръбите имат различни характеристики по отношение на температура както и към рязката промяна на условията.

Проблемът със смяна на щрангове в къщата е лесно разрешим, но не така стои този въпрос в многожилищна сграда. Щранговете са обща собственост и за смяната им трябва да се вземе общо решение и всички плащат за това. Когато решението е взето се избира фирма, която ще се заеме със смяна на щрангове.

Смяната на тръбите започва с отстраняване на старите метални тръби. Разбира се, най-напред се спира водата, за да може да започне работата. Професионалистите работят сръчно и отговорно. Премахнатите тръби се изнасят на определеното сметище. Освен това след приключване на работата всички отпадъци се почистват и транспортират на сметището. Качествена работа може да се осигури само от специализирана в тази насока фирма. Работниците са опитни, имат умения и знания за работата с новите видове тръби, добра организация на самия процес, което води до бързо справяне със смяната.

Практиката обикновено е материалите да се избират от фирмата, наета за услугата. В този случай се разчита на специалистите, които трябва да уточнят подходящия вид тръби, съобразени с тяхното използване. За студена или топла вода, за канализация се препоръчат тръби с различна устойчивост на температурни промени, както и поносимост на третиране с различни препарати. За канализационните тръби е много важно да са устойчиви на различни химически препарати, които се използват за отпушване на канали.

От всичко, написано по-горе е ясно, че най-добър вариант е едновременна смяна на щрангове за всички системи и на целия вход или кооперация. Предимство на смяната на щрангове от фирма е това, че се прави бързо, с точните материали и цената е по-ниска при цялостна смяна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>