Счетоводни услуги на неправителствена организация

Десетки хиляди неправителствени организации функционират по света днес, а тяхната дейност може да бъде толкова разнообразна, че е трудно да си представим. Тяхната основна цел е да се борят за някаква кауза, а единственото условие е да бъдат с неправителствен характер.

И докато тази дейност се описва като нестопанска, тук в повечето случаи става дума за пари, а понякога – за наистина много пари. Особеното обаче е това, че все пак организацията, независимо дали тип сдружение или фондация, винаги има нестопански характер.

5 неща, които трябва да знаете за неправителствените организации

За да сте сигурни, че знаете всичко най-важно за неправителствените организации, прочетете следващите редове, където сме ви представили накратко основното. Разбира се, засегната е и счетоводната област, която е от особено значение. Изборът на фирма за счетоводни услуги в важна във всяко отношение!

1. Колко са неправителствените организации

Неправителствените организации по света са над 40 000. Техният брой постоянно нараства като резултат от постоянно нарастващото население в света и постоянно увеличаващата се свобода и борба за права в най-различни области.

2. Какви видове различаваме

По света има различни видове неправителствени организации, като в България се обособяват два вида – фондации и сдружения. В първият случай се поставя акцент на финансовата страна и се събират средства за различни каузи. Във вторият се поставя по-скоро акцент на обединението около дадена кауза с цел решаването на даден проблем и привличане на общественото внимание към него.

3. Задължително имат нестопанска цел

Неправителствените организации винаги и без изключение имат нестопанска цел. Макар че те никога не се стремят към пазарна реализация, това по никакъв начин не изключва наличието и генерирането на капитал от нестопански източник. Нека вземем за пример фондациите, където основно се залага на трупането на дарения с определено предназначение. Това може да бъде в помощ на хора, които страдат от дадено заболяване, в помощ на група в неравностойно положение и много други.

4. Нуждаят ли се неправителствените организации от счетоводител

Неправителствените организации, също както и бизнесът, имат нужда от счетоводител. Това най-често се осъществява като услуга от дадена външна кантора, която да се заеме със задачата.

Обикновено счетоводителят поема изцяло като ангажимент финансовите въпроси, които в повечето случаи не представляват голяма тежест за кантората. Обикновено таксите за счетоводно обслужване не са много високи.

Счетоводителят трябва да подава данъчната декларация на фондацията или сдружението и да плаща данъците, след което получава парите си от организацията.

5. Данъците – какво, кога и в какъв размер се заплаща

Неправителствените организации трябва, както и физическите и юридическите лица, да подават данъчната си декларация за изминалата година най-късно до края на април следващата година.

Размерът на данъците е ясно упоменат в закона. Такъв се дължи за даренията, които например фондацията получава от различни дарители, желаещи да допринесат към каузата.

Разбира се, счетоводителите на НПО-тата имат ангажимента и за поемане на местните данъци и такси. Много от неправителствените организации притежават собственост. Обикновено това са атрактивни имоти с добра локация, които подлежат на данъчно облагане, както и къщите или апартаментите, в които живеем.

Някои видове неправителствени организации могат при определени обстоятелства да бъдат освободени от заплащането на годишен данък, но такива случаи има сравнително малко и следва да се обърне индивидуално внимание за това, което казва закона за всеки отделен повод.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>