Счетоводни услуги на неправителствена организация

Десетки хиляди неправителствени организации функционират по света днес, а тяхната дейност може да бъде толкова разнообразна, че е трудно да си представим. Тяхната основна цел е да се борят за някаква кауза, а единственото условие е да бъдат с неправителствен характер. Continue reading